Gruppeting

Gruppeting

Mandag 18.oktober kl. 18.30 er det gruppeting på speiderhuset.

Gruppetinget er speidergruppas besluttende organ og skal arbeide for et godt speider- og ledermiljø i gruppa og påse at enhetene driver godt speiderarbeid i tråd med de målene som er satt for gruppa.

Hovedfokus blir økonomistatus og budsjett fra enhetene. Ønske om spesielle saker kan sendes til gruppeleder, Trond Olsen, på trondo@sandefjordscout.no (husk at de saker som er aktuelle for et gruppeting er det som skal behandles på gruppeplan. De saker som hører til i enhetene bør og skal håndteres der.).

Alle betalende medlemmer over 12 år kan møte. Velkommen!

Stengt for kommentarer.